Oparzenie – pierwsza pomoc

Oparzenie to obrażenie skóry lub tkanek miękkich, które powstaje w wyniku działania wysokiej temperatury, substancji chemicznych, promieniowania lub innych czynników. Oparzenia mogą być bolesne i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej przez oparzenie.

Przedstawiamy artykuł, który jest owocem wspólnych działań z ortodonta-warszawa.com.pl

Rodzaje oparzeń

Istnieje kilka rodzajów oparzeń, z którymi możemy się spotkać:

 • Oparzenia 1 stopnia: Dotyczą tylko naskórka. Skóra jest zaczerwieniona, opuchnięta i bolesna, ale nie występują pęcherze.
 • Oparzenia 2 stopnia: Obejmują naskórek i częściowo skórę właściwą. Charakteryzują się obecnością pęcherzy, zaczerwienieniem i silnym bólem.
 • Oparzenia 3 stopnia: Objęły wszystkie warstwy skóry i mogą dotykać także tkanki podskórnej. Skóra może być wypalona, a obszar oparzenia może być bezbolesny z powodu uszkodzenia nerwów.

Oparzenia skóry

Oparzenia skóry mogą być wywołane przez różne czynniki, takie jak:

 • Wysoka temperatura – np. gorąca woda, para, płomienie.
 • Substancje chemiczne – takie jak kwas lub zasada.
 • Promieniowanie – np. oparzenia słoneczne lub oparzenia promieniowaniem rentgenowskim.

W zależności od rodzaju oparzenia i jego rozległości, konieczna może być różna forma pomocy. Oparzenia pierwszego stopnia najczęściej można leczyć w domu, podczas gdy oparzenia drugiego i trzeciego stopnia wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Oparzenia pierwsza pomoc

Jeśli osoba doznała oparzenia, niezależnie od jego rodzaju, istnieją pewne kroki, które można podjąć jako pierwsza pomoc:

 1. W pierwszej kolejności, upewnij się, że miejsce, w którym doszło do oparzenia, jest bezpieczne dla ciebie i poszkodowanego.
 2. Zdejmij odzież lub inne przedmioty z obszaru oparzenia, o ile to możliwe, ale nie uszkadzaj przy tym skóry, która może przylegać do odzieży.
 3. Jeśli doszło do oparzenia chemicznego, natychmiast spłucz dotkniętą część ciała dużą ilością bieżącej wody przez co najmniej 15 minut.
 4. Jeśli chodzi o oparzenia termiczne (spowodowane ciepłem lub płomieniami), ostrożnie schładzaj miejsce oparzenia chłodzącą wodą przez około 10-20 minut.
 5. Unikaj stosowania lodu lub substancji, które mogą prowadzić do dalszego uszkodzenia skóry.
 6. Po schłodzeniu oparzenia, przykryj je czystą szmatką lub bandażem, aby zapobiec zakażeniu.
 7. Jeśli doszło do oparzenia drugiego lub trzeciego stopnia lub oparzenia elektrycznego, nie próbuj usuwać martwicy ani otwierać pęcherzy. Natychmiast wezwij pomoc medyczną.

Oparzenia 2 stopnia – leczenie

Oparzenia drugiego stopnia są bardziej poważne niż oparzenia pierwszego stopnia ze względu na obecność pęcherzy i głębsze uszkodzenia skóry. Leczenie oparzeń drugiego stopnia obejmuje:

 • Ochronę oparzenia przed zakażeniem, przykrywając go suchą opatrunkiem lub bandażem.
 • Unikanie przekłuwania pęcherzy, ponieważ mogłoby to prowadzić do zakażenia.
 • Regularne zmienianie opatrunku i dbanie o higienę rany.
 • Wezwanie pomocy medycznej, ponieważ oparzenia drugiego stopnia mogą wymagać specjalistycznego leczenia i opieki.

Faqs dotyczące oparzeń

Czym są oparzenia stopnia trzeciego?

Oparzenia trzeciego stopnia obejmują wszystkie warstwy skóry i mogą dotykać także tkanki podskórnej. Skóra może być wypalona, a obszar oparzenia może być bezbolesny z powodu uszkodzenia nerwów. Oparzenia tego stopnia są bardzo poważne i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Jakie substancje mogą powodować oparzenia chemiczne?

Substancje chemiczne, które mogą powodować oparzenia chemiczne, to na przykład kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne i wiele innych. Kontakt z takimi substancjami może prowadzić do poważnych obrażeń skóry i tkanek.

Czy można stosować maść na oparzenia?

Stosowanie maści na oparzenia zależy od rodzaju oparzenia. W przypadku oparzeń pierwszego stopnia, maść przeciw oparzeniom może pomóc w łagodzeniu bólu i przyspieszeniu gojenia. Jednak w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą być wymagane specjalistyczne leki i zabiegi.

Jak długo powinno się schładzać oparzenie termiczne?

Oparzenie termiczne należy schładzać chłodzącą wodą przez około 10-20 minut. Niezależnie od tego, czy jest to oparzenie pierwszego, czy drugiego stopnia, chłodzenie pomaga zmniejszyć ból i ogranicza rozprzestrzenianie się obrażeń.

Zobacz także:

Photo of author

Emil

Dodaj komentarz