Płonica objawy

Płonica, znana również jako angina paciorkowcowa, to choroba wywołana przez bakterie Streptococcus pyogenes. Jest to dolegliwość, która może wystąpić u ludzi w różnym wieku, zwłaszcza u dzieci. W tym artykule omówimy główne objawy płonicy oraz metody leczenia tej infekcji.

Objawy płonicy

Objawy płonicy mogą być różne, ale najczęściej obejmują:

  • Ból gardła
  • Trudności w połykaniu
  • Czerwone plamy na skórze, które przypominają oparzenia słoneczne
  • Wysoka gorączka
  • Ból brzucha
  • Wysypka na ciele

Warto zauważyć, że płonica może występować zarówno z gorączką, jak i bez gorączki. W przypadku płonicy bez gorączki objawy mogą być łagodniejsze, co może utrudnić rozpoznanie choroby.

Jak leczyć płonicę

Leczenie płonicy polega na stosowaniu antybiotyków, najczęściej penicyliny. Jest to niezbędne, aby zwalczyć infekcję i zapobiec powikłaniom. Pacjentom z płonicą zaleca się również:

  • Spoczynek w łóżku
  • Stosowanie leków przeciwbólowych, takich jak paracetamol, w celu złagodzenia bólu i gorączki
  • Regularne płukanie gardła ciepłą wodą z solą
  • Picie dużej ilości płynów w celu nawodnienia organizmu

Ważne jest, aby pacjent kontynuował leczenie antybiotykami przez cały okres przepisany przez lekarza, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej.

Szkarlatyna bez gorączki

Szkarlatyna to inna choroba wywołana przez bakterie Streptococcus pyogenes. Jest podobna do płonicy, ale charakteryzuje się obecnością charakterystycznej wysypki i gorączką. Istnieje również odmiana szkarlatyny, która występuje bez gorączki. Szkarlatyna bez gorączki może objawiać się podobnie jak płonica, z bólem gardła i wysypką, ale bez podwyższonej temperatury ciała.

Szkarlatyna jak leczyć

Leczenie szkarlatyny, zarówno z gorączką, jak i bez gorączki, polega na stosowaniu antybiotyków, zwykle penicyliny. Pacjentom zaleca się również podobne środki jak w przypadku płonicy, takie jak spoczynek w łóżku, picie płynów i stosowanie leków przeciwbólowych w razie potrzeby.

Czy płonica jest groźna?

Tak, płonica może być groźna, zwłaszcza jeśli nie zostanie odpowiednio zdiagnozowana i leczona. Może prowadzić do powikłań, takich jak zapalenie nerek lub gorączka reumatyczna.

Czy można zapobiec płonicy?

Można próbować zapobiegać płonicy poprzez unikanie kontaktu z osobami chorymi na tę infekcję, częste mycie rąk oraz dbanie o higienę osobistą. Jednak nie ma gwarancji, że nie zachorujesz.

Czy płonica jest zaraźliwa?

Tak, płonica jest bardzo zaraźliwa i może się łatwo rozprzestrzeniać drogą kropelkową, szczególnie wśród dzieci w przedszkolach i szkołach.

Czym różni się szkarlatyna od płonicy?

Szkarlatyna jest podobna do płonicy, ale charakteryzuje się obecnością charakterystycznej wysypki i gorączką. Płonica może występować z gorączką lub bez niej.

Czy szkarlatyna bez gorączki jest rzadka?

Szkarlatyna bez gorączki nie jest bardzo częsta, ale zdarza się. Objawy szkarlatyny mogą być łagodniejsze w przypadku braku gorączki, co może prowadzić do opóźnionego rozpoznania choroby.

Czy leczenie szkarlatyny jest podobne do płonicy?

Tak, zarówno szkarlatyna, jak i płonica leczone są antybiotykami, najczęściej penicyliną. Dodatkowe środki leczenia, takie jak spoczynek w łóżku i picie płynów, są również podobne.

Zobacz także:

Photo of author

Emil

Dodaj komentarz